Rodzinny Dom Dziecka Caritas

Strzegocin, pow. kutnowski, woj. łódzkie

Wykonanie wierceń, instalacja dolnego źródła oraz wykonanie instalacji podłączenia dolnego źródła do pomieszczenia kotłowni.

Wróć